Steun het Marechausseemuseum

Draagt u het Marechausseemuseum een warm hart toe? Word dan Vriend van het museum!

Voor het Marechausseemuseum zijn de jaarlijkse giften van de Vrienden en Vriendinnen aan de Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee onmisbaar. Daarmee schenkt de Stichting elk jaar een geldbedrag aan het Museum voor een bepaald doel.

Tweemaal per jaar geeft de Stichting ook een brochure uit over een aan de Koninklijke Marechaussee gerelateerd historisch onderwerp. Om de productiekosten hiervan zo laag mogelijk te houden sponsoren individuele Vrienden, naast hun gift aan de Stichting, ook elke brochure. De Vrienden zijn daarmee een belangrijke vaste financiële en morele steun voor het Marechausseemuseum.

Word Vriend!

Dat kan door jaarlijks minimaal € 10.00 als bijdrage over te maken op rekening NL47 INGB 0000 150300 ten name van de Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee te Buren. U heeft dan, samen met uw partner, het hele museumseizoen vrij toegang tot het museum. Ook krijgt u tweemaal per jaar de unieke brochure en ontvangt u jaarlijks een uitnodiging voor de Vriendendag.

Meer informatie?

Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester van de Stichting Vrienden, de heer P. Coomans via tel.06-48426992 of via zijn emailadres.

Brochures over de KMar

Vrienden van het Marechauseemuseum krijgen tweemaal per jaar de brochure gratis toegestuurd. De reeks bestaat uit een mooie verzameling verhalen en ervaringen van de Koninklijke Marechaussee.

Het eerste nummer werd in 1992 uitgegeven. Via onderstaande knop kunt u alle brochures bekijken. De brochures zijn te verkrijgen in onze museumwinkel voor € 1.00 per stuk.

Bekijk de brochures