Per 1 oktober aanstaande wordt de heer René Parijs benoemd tot vestigingsdirecteur van het Marechausseemuseum te Buren. De Stichting Museum der Koninklijke Marechaussee (SMK) en de Koninklijke Stichting Defensiemusea (KSD) hebben in nauwe samenwerking de selectieprocedure gevolgd en hebben na instemming van het bestuur van de SMK tot benoeming besloten.

Benoeming nieuwe directeur

Met deze benoeming spreken de Raad van Toezicht en de Algemeen Directeur van de Koninklijke Stichting Defensiemusea hun vertrouwen uit dat René Parijs het Marechausseemuseum binnen de ministeriële opdracht aan de KSD zal leiden in de richting van een publieksmuseum om zo aandacht, kennis en gevoel over te brengen over het verleden en heden van het operationele commando; de Koninklijke Marechaussee. Hij zal hiermee de in de voetstappen treden van zijn voorganger Kolonel b.d. Roland van der Heijden.

Over René Parijs

René Parijs (1960) startte zijn carrière bij de Koninklijke Luchtmacht. Na werkzaam te zijn geweest bij onderwijs en training, projectmanagement en de stuurgroep Museaal-Bestel, maakte hij als Luitenant-Kolonel in 2014 de overstap naar de Koninklijke Stichting Defensiemusea. Binnen deze stichting vervulde hij de afgelopen periode de functie van Directiesecretaris.

Wij wensen René Parijs een creatieve en coöperatieve samenwerking met alle bij het museum betrokken partijen.

Deel deze pagina