Het Marechausseemuseum heeft verschillende programma's voor basisschoolleerlingen. Ideaal als aanvulling op het lesprogramma.

Programma voor groep 4

In het museum wordt voor de leerlingen van groep 4 de les ´Museummedewerker Gezocht´ gegeven. Deze bezoekles is onderdeel van de leerlijn Reizen in de Tijd. Dit is een doorlopende leerlijn erfgoededucatie voor het primair onderwijs.  

In de bezoekles onderzoeken de leerlingen de collectie van het Marechausseemuseum in het depot en in een museumzaal.

Meer informatie groep 4

Programma voor groep 7

In het museum wordt voor de leerlingen van groep 7 de les 'Snobs, paupers en wezen´ gegeven. Deze bezoekles is onderdeel van de leerlijn Reizen in de Tijd.

In de les maken de leerlingen kennis met Pieter, Jacob, Gijs en Antonie: vier vrienden uit heel verschillende gezinnen. Hoe leefden zij rond 1950? Wat maakten ze mee? Hoe was het leven in een weeshuis? Veel Nederlandse dorpen en steden waren tot ver in de twintigste eeuw arm en verpauperd. Hoe kwam dat? Wat betekende dat voor de vrienden?

Meer informatie groep 7