Lees voor

In het Marechausseemuseum voel je de band tussen het Huis van Oranje, de Oranjestad Buren, het Weeshuis en de Koninklijke Marechaussee.

Het Koninklijk Weeshuis

In 1612 heeft Maria van Nassau, dochter van Willem van Oranje, opdracht gegeven om een weeshuis te bouwen in Buren.

De bezetting van het Weeshuis varieerde tussen de 12 en 40 kinderen met een gemiddelde van 25 kinderen. Het vaste personeel bestond uit een kleermaker, een naaijuffrouw en een tuinman die werden geholpen door de daarvoor in aanmerking komende kinderen, zodat de onderhoudsuitgaven tot een minimum werden beperkt. Toen het gebouw niet meer voldeed aan de eisen des tijds is het Weeshuis opgeheven. Het wordt sinds 1972 door de stichting Koninklijk Weeshuis verhuurd om te dienen als museum.

Naast het beschikbare museale erfgoed van de Koninklijke Marechaussee, het Korps Politietroepen, Rijksveldwacht, Gemeenteveldwacht en Rijks- en Gemeentepolitie besteedt het Marechausseemuseum ook  aandacht aan de historie van het Koninklijk Weeshuis. Zo kun je een rondleiding boeken die speciaal ingaat op de weeshuisverhalen.

Koninklijke bezoeken

Bij het 300-jarig bestaan van het Weeshuis was koningin Wilhelmina aanwezig. Koningin Juliana was aanwezig bij de festiviteiten van het 350-jarig bestaan van het Weeshuis.
Ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan heeft op 7 november 2013 prinses Beatrix een beeld in de tuin onthuld.

Het begin

Op 31 oktober 1936 is op initiatief van de kolonel der Koninklijke Marechaussee M.C. van Houten het 'historisch museum der Koninklijke Marechaussee' geopend aan de Zwolseweg te Apeldoorn. Bij het uitbreken van de oorlog werd de collectie opgeslagen op de zolders van het Depot der Koninklijke Marechaussee aan de Zwolseweg te Apeldoorn en waarschijnlijk ook enige tijd ondergebracht in de Koninklijke Stallen van paleis 't Loo'.

Na de Tweede Wereldoorlog werd de locatie van het museum het Leger- en Wapenmuseum 'Generaal Hoefer'. Kolonel van Houten was destijds directeur van het Legermuseum. In 1957 bevond het 'historisch museum der Koninklijke Marechaussee' zich in de Koninklijke Stallen te 's-Gravenhage en van 19 maart 1959 tot 10 april 1972 op de zolders van de brigade Rotterdam aan de Westersingel 12.
Sinds 1972 is het museum, nu 'Marechausseemuseum' gevestigd in het voormalige Weeshuis in Buren.

Historisch weeshuis