Lees voor

Tot en met de maand van geschiedenis (oktober) wordt bijzondere aandacht besteed aan het unieke pand waarin het Marechausseemuseum gevestigd is. Het Koninklijk Weeshuis te Buren is gesticht 1612, door Maria van Buren, dochter van Willem van Oranje en Anna van Egmond, gravin van Buren.

De bezetting van het Weeshuis varieerde tussen de 12 en 40 kinderen met een gemiddelde van 25 kinderen. Het vaste personeel bestond uit een kleermaker, een naaijuffrouw en een tuinman die werden geholpen door de daarvoor in aanmerking komende kinderen, zodat de onderhoudsuitgaven tot een minimum werden beperkt. Toen het gebouw niet meer voldeed aan de eisen des tijds is het Weeshuis opgeheven. Sinds 1972 is het ingericht als Marechausseemuseum.

Omdat de historie van dit prachtige gebouw meer aandacht verdient krijgt de bezoeker letterlijk een kijkje achter de luiken: er is een minitentoonstelling ingericht, waarin niet alleen historisch fotomateriaal en obbjecten te zien zijn maar waarin ook interviews te zien zijn met oud-bewoners. 

 

Het Koninklijk Weeshuis in Buren

Deel deze pagina