Taken

De marechaussee bewaakt onze grenzen op bijvoorbeeld vliegvelden, in zeehavens en langs de kust. Marechaussees controleren grensverkeer en bestrijden (internationale) criminaliteit als drugs- en mensensmokkel en mensenhandel. Daarnaast beveiligt de marechaussee belangrijke objecten en personen, zoals overheidsgebouwen, waardetransporten van de Nederlandsche Bank, diplomaten en leden van het Koninklijk Huis, samen met de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging van de politie.

WERELDWIJDE INZET

Het takenpakket omvat nog meer: zo treedt de Koninklijke Marechaussee op als politie voor alle Defensieonderdelen in binnen- en buitenland. Bij internationale militaire en politiemissies gaan er ook vrijwel altijd marechaussees mee. In eigen land verleent de marechaussee bijstand aan de politie, bijvoorbeeld als inzet van de ME niet voldoende is. De marechaussee maakt deel uit van de Dienst Speciale Interventies, die onder meer worden ingezet bij grote ordeverstoringen, rampen, gijzelingen en terrorismedreiging.

SPECIALE EENHEDEN

De marechaussee kent verder verschillende gespecialiseerde eenheden. Zo is het Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten (ECID) het landelijk aanspreekpunt voor identiteitsfraude en de echtheid van documenten. Het Team Criminele Inlichtingen verzamelt, onder meer via informanten, informatie over ernstige misdrijven. De Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten wordt ingezet waar snel en specialistisch optreden nodig is. En voor ceremoniële taken zijn er de Bereden Brigade en het Orkest Koninklijke Marechaussee.

OPLEIDINGEN

De Koninklijke Marechaussee heeft een eigen opleidingscentrum: het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee. Personeel van de marechaussee krijgt daar een gerichte opleiding en vervolgopleidingen om de kennis op peil te houden.

Meer weten?