Onze collectie en zijn oprichter

Het Marechausseemuseum is in 1936 opgericht door M.C. van Houten, kolonel der Koninklijke Marechaussee. Behalve de marechaussee, komt ook de oude gemeentepolitie in het museum aan bod. De oprichter van het museum, wijlen kolonel Van Houten, heeft een speciale plek in de expositie. Hij speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van de Nederlandse politie.

Objecten

Het Marechausseemuseum heeft een bijzondere collectie. De vaste expositie vertelt op sfeervolle wijze het verhaal van de Koninklijke Marechaussee. Jeeps, motoren en tal van andere voertuigen zijn er te bezichtigen. Naast voertuigen vertellen uniformen, schilderijen, foto’s en militaria de geschiedenis van de Koninklijke Marechaussee. Zij ondersteunen de verhalen van de mensen die daadwerkelijk het werk verzetten waarvoor de Marechaussee is opgericht. Namelijk het bewaken van de grenzen, het bewaken en beveiligen van personen zoals het Koninklijk Huis en het bewaken van de krijgsmacht door internationale en militaire politietaken.

 

Weeshuis

Naast de collectie van de Marechaussee tref je in het museum ook een stukje geschiedenis over het gebouw. Het museum bevindt zich namelijk in een voormalig weeshuis, opgericht door Maria van Nassau (dochter van Willem van Oranje).

In heel 2020 worden er geen schenkingen aangenomen.
Dit heeft te maken met een enorme operatie: de registratie, sortering en verhuizing van de collectie naar het depot van de Koninklijke Stichting Defensiemusea in Soest (bij het Nationaal Militair Museum).

Meer weten