Onze collectie en zijn oprichter

Het Marechausseemuseum is in 1936 opgericht door M.C. van Houten, kolonel der Koninklijke Marechaussee. Behalve de marechaussee, komt ook de oude gemeentepolitie in het museum aan bod. De oprichter van het museum, wijlen kolonel Van Houten, heeft een speciale plek in de expositie. Hij speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van de Nederlandse politie.

Objecten

Het Marechausseemuseum heeft een bijzondere collectie.

Op dit moment wordt de vaste expositie op de eerste etage opnieuw ingericht. Vanaf half december 2021 is de eerste etage in vernieuwde vorm weer te bezoeken.

Uniformen, foto’s en militaria vertellen de geschiedenis van de Koninklijke Marechaussee. Zij ondersteunen de verhalen van de mensen die daadwerkelijk het werk verzetten waarvoor de Marechaussee is opgericht, namelijk het bewaken van de grenzen, het bewaken en beveiligen van personen zoals het Koninklijk Huis en het bewaken van de krijgsmacht door internationale en militaire politietaken.

 

Weeshuis

Het museum is gevestigd in het Koninklijk Weeshuis van Buren. In het gebouw zie je daar her en der nog bewijzen van. Onze medewerkers vertellen je er graag wat meer over.

In heel 2021 worden er geen schenkingen aangenomen.
Dit heeft te maken met een enorme operatie: de registratie, sortering en verhuizing van de collectie naar het depot van de Koninklijke Stichting Defensiemusea in Soest (bij het Nationaal Militair Museum).

Meer weten