GEZAMENLIJKE MISSIE

De vier defensiemusea tonen het verleden, heden en de toekomst van de krijgsmacht. We vertellen over de oorlogen in het verleden, de hedendaagse vredesmissies en het verhaal van de mannen en vrouwen die zich namens Nederland inzetten in conflictsituaties. Dat is belangrijk omdat oorlog en conflict onlosmakelijk verbonden zijn met de wereld waarin we leven en dus met ons.

ONZE VISIE

De krijgsmacht vervult een belangrijke taak van de overheid. Het is voor de maatschappelijke legitimatie van de krijgsmacht – én voor de motivatie van de mannen en vrouwen die er werken – noodzakelijk dat een groot deel van de samenleving zich bewust is van het belang van een krijgsmacht en een mening kan vormen over de manier waarop de krijgsmacht haar taken uitvoert.

Hoe is de krijgsmacht ontstaan en hoe beschermen ze ons en anderen in tijden van oorlog en onzekerheid? Dit laten de vier defensiemusea zien door een venster te bieden op het verleden, heden en de toekomstige ontwikkelingen van de krijgsmacht.

We willen de bezoekers raken door:

  • Emoties van militairen als kameraadschap, moed, betrokkenheid en angst tastbaar te maken;
  • Te laten zien dat het maken van keuzes noodzakelijk is;
  • Te tonen dat met dreiging van wapens soms de vrede bewaard kan worden;
  • Te laten voelen, proeven, ruiken en horen wat het betekent om te werken voor vrede en veiligheid;
  • De wederkerige invloed van krijgsmacht op samenleving vanuit meerdere perspectieven te belichten.

GESCHIEDENIS MARECHAUSSEEMUSEUM

Het Marechausseemuseum heeft een bijzondere geschiedenis. In 1936 werd het Historisch Museum der Koninklijke Marechaussee geopend in Apeldoorn. Na de oorlog verhuisde het museum naar Den Haag en daarna Rotterdam. Sinds 1972 is het Marechausseemuseum gevestigd in Buren in een voormalig Koninklijk Weeshuis. Lees meer over hoe het allemaal begon en over de bijzondere geschiedenis van het Koninklijk Weeshuis.