Het weeshuis

De bezetting van het weeshuis varieerde tussen de 12 en 40 kinderen met een gemiddelde van 25 kinderen. Het vaste personeel bestond uit een kleermaker, een naai-juffrouw en een tuinman die werden geholpen door de daarvoor in aanmerking komende kinderen, zodat de onderhoudsuitgaven tot een minimum werden beperkt. Toen het gebouw niet meer voldeed aan de eisen is het weeshuis opgeheven en sinds 1972 verhuurt stichting Koninklijk Weeshuis het gebouw om te dienen als museum.

Boek een rondleiding

Naast het beschikbare museale erfgoed van de Koninklijke Marechaussee, het Korps Politietroepen, Rijksveldwacht, Gemeenteveldwacht en Rijks- en Gemeentepolitie besteedt het Marechausseemuseum ook aandacht aan de historie van het Koninklijk Weeshuis. Zo kun je een rondleiding boeken die speciaal ingaat op de weeshuisverhalen.

Koninklijke bezoeken

Het weeshuis is nog steeds in eigendom van de koninklijke familie. Bij het 300-jarig bestaan was koningin Wilhelmina aanwezig en Koningin Juliana was bij de festiviteiten van het 350-jarig bestaan.

Ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan onthulde prinses Beatrix op 7 november 2013 een beeld in onze tuin.