Het Mediacentrum Defensie heeft elf fotografen in dienst. Zij hebben een eigen selectie ingestuurd voor deze tentoonstelling. De opdrachten die de fotografen krijgen zijn defensiebreed en de onderwerpen variëren van oefeningen in sneeuw- en ijsgebied, inzet bij humanitaire acties tot de afwikkeling van de ramp met de MH17.

Menselijke emoties

Naast indrukwekkende beelden van de inzet van materieel, denk aan de F-35 tijdens oefeningen in Californië, een pantserhouwitser in Litouwen, een bushmaster in Afghanistan, zijn er ook foto’s te zien die juist de menselijke kant van het defensiewerk belichten. Zo is er een serie beelden bij van de humanitaire inzet op de Bahama’s, waar militairen de bevolking hielpen nadat een verwoestende orkaan over het eiland trok. Ook de moeilijke momenten worden in beeld gebracht: het ceremonieel rondom het repatriëren van een gesneuvelde collega wordt vastgelegd.

Gelukkig zijn er ook veel ontspannen momenten: tijdens hun werk komen militairen over de hele wereld. Het beeld van marinepersoneel op verlof in New York is daar een mooi voorbeeld van.

De tentoonstelling staat in logisch verband met de tentoonstelling De krijgsmacht beschermt wat ons dierbaar is. Hierin vertellen militairen van alle krijgsmachtonderdelen over hun drijfveren om te kiezen voor een beroep in dienst van de veiligheid van ons allen, de mooie maar ook moeilijke kanten van hun vak. De fototentoonstelling Door het oog van defensie vormt als het ware de illustratie bij hun verhaal.

Lees meer