Missie

De vier musea hebben als missie met kracht het militaire verhaal en het verhaal van militairen een plek te geven. Dit doen we door zoveel mogelijk mensen de krijgsmacht in heden en verleden te laten beleven, omdat oorlog en conflict onlosmakelijk verbonden zijn met de wereld waarin we leven en dus met ons.